Server VIP

Phim Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ: là câu chuyện của anh chàng chuyên đi đánh cắp bí mật của người khác trong giấc mơ – Dom Cobb.

Nghề nghiệp: bậc thầy của đạo chích

Cách thức thực hiện: Xâm nhập vào giấc mơ của đối phương. Rồi đưa đối tượng vào thế giới được tạo ra trong giấc mở. Để họ tự nói ra hết các bí mật.

Khách hàng: các tổng công ty

Chịu sự chi phối bởi: Saito – một đại gia, đang nắm giữ các bí mật của Cobb trước nhà chức trách Mỹ

Mơ ước: có cuộc sống bình thường, không áp lực, không mệt mỏi

Nhiệm vụ cuối cùng: Hoàn toàn không phải là đi đánh cắp thông tin nữa. Mà là cấy ý tưởng vào ý thức của đối thủ cạnh tranh của Saito thông qua giấc mơ. Và họ sẽ phá sản vì thực hiện ý tưởng điên rồ đó.

 

Mở rộng